Međunarodna letnja škola latinoameričkih studija 

Latinska Amerika i Karibizašto treba da znamo više? 

 

Međunarodna letnja škola latinoameričkih studija 2019. pod sloganom Latinska Amerika i Karibizašto treba da znamo više? razbija mitove i predrasude o Latinskoj Americi kao egzotičnom regionu telenovela od koga nemamo šta da naučimo i ističe potrebu da istražujemo, ispitujemo, kritički promatramo i osnažujemo ideje koje nam donosi naučno i kritičko bavljenje ovim regionom.  Objašnjenje da je Balkanu Latinska Amerika samo daleki i mistični Makondo ruši se pred stručnjacima i profesorima koji će biti deo ovogodišnje Letnje škole i pružiti nam uvid upravo u to zašto je potrebno da znamo više o Latinskoj Americi i Karibima. 

Zašto treba da znamo više? 

Zato što Letnja škole započinje temama koje se bave demokratijom i vladavinom prava, gorućim temama koje podjednako more građane na sve četiri strane sveta, da bismo se potom osvrnuli na epistemologiju juga i diskutovali o Globalnom jugu i njegovoj ulozi na svetskoj pozornici.  

Zašto treba da znamo više?  

Zato što aktuelne svetske migracije širom Evrope, Latinske i Severne Amerike ne mogu da prođu bez naučne perspektive iz Latinske Amerike i sa Kariba, nezaobilazna tema ovogodišnje Letnje škole. 

Zašto treba da znamo više? 

Zato što su unipolarni i bipolarni rasporedi moći u svetu pitanja i razmatranja koja i dalje čekaju odgovore, zato što nam je neophodna perspektiva Juga, a ne samo perspektiva Severa i Zapada i zato što će nam uvid u ekonomska previranja i budućnost zemalja koje su prošle kroz veliki političke promene, kao Brazil, biti omogućen od strane jednog od najvećih brazilskih ekonomista, učesnika ovogodišnje Letnje škole.  

Zašto treba da znamo više? 

Zato što je latinoamerička i karipska književnost i umetnost i dalje neverovatna, mistična, nekad nam tako daleka, a nekad tako bliska, melanholična i bolna i zato što je nezaobilazan deo naše Letnje škole!