Drugo izdanje projekta Međunarodna letnja škola latinoameričkih studijaGradimo mostove: Evropa i Latinska Amerika

Drugo izdanje Međunarodne letnje škole latinoameričkih studija, pod sloganom Gradimo mostove: Evropa i Latinska Amerika, okreće se pitanju međunarodnih odnosa i kontaktu između dva kontinenta. Prvo izdanje Letnje škole je bilo uvodnog karaktera i imalo je za cilj otvaranje Srbije i Balkana ka jednom daljem delu sveta. S tim u vezi, Letnja škola iz 2017. godine, Latinska Amerika i izazovi modernog sveta, zasnivala se na pružanju opštijih znanja na različite teme u vezi sa Latinskom Amerikom i Karibima: filozofske, ekonomske, književne, istorijske, sociološke i teme identiteta. Preko pitanja latinoameričkog identiteta, do filozofije oslobođenja, potrebe za utopijom i težnjom da zajedničkim snagama uradimo nešto više za sebe i druge, prvo izdanje Letnje škole je postavilo temelj razvoju latinoameričkih studija u zemlji i regionu.

Gradimo mostove: Evropa i Latinska Amerika ima za cilj povezivanje Latinske Amerike i Kariba sa starim kontinentom, sa posebnim osvrtom na značaj i mesto koje Balkan zauzima u tom odnosu. Tema ovogodišnjeg izdanja Škole stavlja akcenat, pre svega, na međunarodne odnose dva regiona, ne bi li pospešila razmišljanja i delanja, kako akademska, tako i aktivistička. Evropa, pa samim tim i Srbija i Balkan, mogu mnogo da nauče od Latinske Amerike i Kariba. Mogu se istaći, pre svega, rešenja vezana za porast populacije u urbanim sredinama, akcije vladinog i nevladinog sektora koje se odnose na smanjenje siromaštva, mogućnosti saradnje Evrope i Latinske Amerike i Kariba povodom uticaja na goruća pitanja klimatskih promena. Takođe, elementi spoljnih politika zemalja Globalnog juga, među kojima su i zemlje Latinske Amerike i Kariba, predstavljaju značajne faktore prilikom istraživanja ovog regiona. S tim u vezi, tematika drugog izdanja Letnje škole utemeljuje svoj cilj uvođenja latinoameričkih studija u formalne kurikulume.

U užem smislu, ovogodišnja Letnja škola baviće se temama koje se odnose na interkuluralnu filozofiju u periodu globalizacije, tematiku koja nastavlja filozofsku nit projekta, sa značajnim osvrtom na uspostavljanje dijaloga između filozofa Latinske Amerike i Kariba i Evrope. Oslanjajući se na goruće pitanje konflikta XXI veka, osvrnućemo se i na potragu za mirom u latinoameričkom regionu, kao i na značaj mirovnih studija u konfliktnim zonama. S druge strane, podela sveta na Jug i Sever, na zemlje prvog i trećeg sveta, predstavlja jednu od aktuelnih tema današnjice. Na taj način nam veza između Latinske Amerike i Kariba, kao dela Globalnog juga, i Balkana, kao jedne od specifičnih zona između bogatih i siromašnih regiona, omogućava da se u okviru Škole bavimo i temom epistemologija juga. Neizostavna tema ovogodišnjeg izdanja biće i aktuelna latinoamerička književnost, a jednu od inovacija u poređenju sa prošlogodišnjim programom predstavljaće i bavljenje raznovrsnim dijalektima španskog jezika u Latinskoj Americi i na Karibima.