Nakon uspešnog prvog izdanja Međunarodne letnje škole latinoameričkih studija otvaramo drugi po redu konkurs za novu generaciju polaznika.

Ove godine pokrećemo temu odnosa Latinske Amerike i Kariba i Evrope. Geografska udaljenost dva kontinenta naspram društveno-političke sličnosti. Više o temi možete pročitati ovde.

MEĐUNARODNA LETNJA ŠKOLA LATINOAMERIČKIH STUDIJA

Gradimo mostove: Evropa i Latinska Amerika

10.7 – 14. 7. 2018. Beograd/Novi Sad

Predavači/ce: eminentni stručnjaci i stručnjakinje iz oblasti interkulturalne filozofije, ekonomije, urbanih politika, studija konflikta, narko-industrije, migracija, jezične raznovrsnosti Latinske Amerike i Kariba i iz književnosti, kao i predstavnici nevladinog sektora koji aktivističkim karakterom i perspektivama dopunjuju akademski karakter Škole.

Radni jezik: španski i engleski, uz mogućnost da se jedno predavanje održi i na portugalskom.

Učesnici/ce: Studenti različitih profila (hispanistike, latinoameričkih studija, književnosti, umetnosti, istorije, sociologije, antropologije, političkih nauka, ekonomije, žurnalistike) i mladi profesionalci uzrasta od 18 do 35 godina koji se bave ili su zainteresovani za teme Latinske Amerike i Kariba, a koji poseduju minimum nivo B1 španskog i engleskog jezika. Nije neophodno da kandidati dostavljaju sertifikate o poznavanju nivoa, ali se očekuje da sami objektivno procene svoj nivo pomenutih jezika, kako bi mogli aktivno da prate i učestvuju na predavanjima tokom Letnje škole.

Ukupno će biti 25 polaznika Letnje škole.

Uslovi učešća:

 • Mladi uzrasta 18-35 godina
 • Studenti osnovnih, master i doktorskih studija, kao i mladi profesionalci koji pripadaju sledećim profilima: latinoameričke studije, hispanistika, književnost, umetnost, istorija, sociologija, antropologija, političke nauke, ekonomija, žurnalistika pravo i druge srodne nauke
 • Poznavanje španskog jezika (minimalan nivo B1) i engleskog jezika (minimalan nivo B1)

Način prijave:

 1. Popuniti online prijavu na ovom linku.
 2. Poslati motivaciono pismo i CV na srpskom, španskom ili engleskom jeziku na sledeću e-mail adresu: letnjaskola@drustvohispanista.rs
 • Subject mejla: Solicitud de participación en la Escuela de Verano
 • CV i motivaciono pismo je potrebno napisati na istom jeziku na kom ste popunili online formular.
 • CV sačuvati u formatu IME_PREZIME_CV.
 • Motivaciono pismo sačuvati u formatu IME_PREZIME_motivaciono pismo.
 • Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Rok za prijavljivanje:

Konkurs je otvoren od 5.4.2018. do 20.5.2018. u 23:59h (GMT+2)

Svi kandidati će biti obavešteni o rezultatima konkursa do 31.5.2018.

Šta dobijate učešćem u Međunarodnoj letnjoj školi latinoameričkih studija:

 • Pet dana intenzivnog rada, aktivnosti i druženja, kvalitetnih stručnih predavanja, tematskih radionica i konsultacija sa priznatim stručnjacima;
 • Svi učesnici koji uspešno završe projekat će dobiti sertifikat o učešću;
 • Mogućnost objave radova u zvaničnoj publikaciji Društva hispanista, časopisu Refleho, koji će biti objavljen kao rezultat saradnje mladih stručnjaka i predavača;
 • Razmena mišljenja i ideja za nove projekte i jačanje veza između mladih latinoamerikanista iz Srbije, regiona, Evrope i sveta;
 • Širenje uzanog naučnog korpusa iz oblasti Latinske Amerike i Kariba u regionu;
 • Upoznavanje i vođenje kroz Beograd, organizovane posete muzeja, biblioteka i arhiva Beograda;
 • Jednodnevna radna ekskurzija u Novom Sadu;

Kotizacija:

Cena kotizacije za sve polaznike je 60,oo EUR (po kursu Narodne Banke za dan). Za polaznike koji će koristiti usluge smeštaja i ishrane (polupansion) u organizaciji Škole potrebno je platiti dodatnih 60 evra (ukupna cena učešća u tom slučaju je 120 evra). Detaljni podaci o načinu uplate kotizacije će biti objavljeni po završetku konkursa i konačnom odabiru učesnika.

Odabrani kandidati će imati 5 radnih dana da uplate kotizaciju.

Kontakt mejl za dodatne informacije: letnjaskola@drustvohispanista.rs