O projektu

Kada?

10.7 - 14.7.
Informiši se o projektu i saznaj šta te očekuje u okviru Škole
Saznaj više

Gde?

Beograd/Novi Sad

Predavači

Dejan Mihailović (Meksiko)

Dejan Mihailović (Meksiko)

Saradnik na projektu, redovni profesor-istraživač na Tehnološkom fakultetu u Montereju u Meksiku i gostujući profesor na Državnom univerzitetu u Riju de Žaneiru
Diplomirao je filozofiju i sociologiju na Univerzitetu u Novom Sadu, a magistrirao i doktorirao latinoameričke studije iz oblasti filozofije na Autonomnom Univerzitetu u Meksiku.
Nemanja Džuverović (Srbija)

Nemanja Džuverović (Srbija)

Saradnik na projektu, vanredni profesor na Studijama mira na Katedri za međunarodne studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu
Gostujući istraživač na Univerzitetu u Bredfordu (Odsek Studije mira), na Univerzitetu u Upsali (Katedra za mirovna i konfliktna istraživanja) i na Univerzitetu u Granadi (Institut za Mir i konflikte). Oblasti istraživanja: socijalna pomoć u post-konfliktnim okruženjima, politička ekonomija liberalne izgradnje mira i međunarodne izgradnje države na Balkanu.
Bojana Kovačević Petrović (Srbija)

Bojana Kovačević Petrović (Srbija)

Saradnica na projektu, asistentkinja za španski jezik na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.
Diplomirala je i masterirala španski jezik i hispanske književnosti na Filološkom fakultetu, gde je i doktorirala u oblasti hispanoameričke književnosti. Oblasti istraživanja: hispanoamerička književnost, traduktologija, hispanske kulture, savremeni španski jezik, hispanska drama i španska književnost.
Raul Fornet-Betankur (Kuba)

Raul Fornet-Betankur (Kuba)

SPECIJALNI GOST
Kubanski filozof, svetski poznat po svojim studijama iz oblasti kulture, a naročito kao tvorac ideje o interkulturalnom dijalogu iz perspektive latinoameričke filozofije. Osnivač je i glavni urednik međunarodnog časopisa o filozofiji Concordia, a od 1995. je koordinator međunarodnih kongresa o interkulturnoj filozofiji. Trenutno radi kao redovni profesor filozofije na Univerzitetu u Bremenu, a počasni je profesor i na Univerzitetu u Ahenu u Nemačkoj, i stalni gostujući profesor na Univerzitetu Pontifisija u Meksiku i na Univerzitetu Unisinos u San Leopoldu u Brazilu. Ima više od stotinu objavljenih radova, članaka i recenzija, napisanih pre svega na španskom i nemačkom jeziku i prevedenih na više svetskih jezika.
Aleksis Toribio Dantas (Brazil)

Aleksis Toribio Dantas (Brazil)

Profesor saradnik na Državnom univerzitetu u Riju de Žaneiru, Fakultet za ekonomske nauke, Katedra za ekonomsku evoluciju
Doktor nauka u oblasti industrijske i tehnološke ekonomije na Federalnom univerzitetu u Rio de Žaneiru. Poseduje znanje i iskustvo na teme iz ekonomije, sa akcentom na industrijsku organizaciju, industrijske studije i ekonomsku integraciju. Bavi se temama kao što su: Mercosur, Alca, Brazil, brazilska ekonomija i integracija.
Iva Čukić (Srbija)

Iva Čukić (Srbija)

Saradnica i predavačica na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu
Diplomirala je i doktorirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Usmerenje i oblast njenog istraživanja obuhvataju tačke susreta javnog prostora, uradi-sam filozofije, samo-organizovanja, participacije i modela upravljanja. Od 2010. godine je ko-osnivačica i članica kolektiva Ministarstvo prostora, koje se bavi pitanjima razvoja gradova, urbanim transformacijama i politikama. Na Departmanu za urbanizam na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu angažovana je kao gostujući saradnik i predavač.
Karlos A. Peres Rikart (Meksiko)

Karlos A. Peres Rikart (Meksiko)

Gostujući profesor Savremene istorije i javne politike Meksika na Univerzitetu u Oksfordu
Predavač i istraživač saradnik na Institutu za Latinoameričke studije Freie univerziteta u Berlinu. Diplomirao je Međunarodne odnose u Meksiku a doktorirao u oblasti Političkih nauka i Latinoameričkih studija na Freie univerzitetu u Berlinu.
Marija Teresa Toribio Brites Lemos (Brazil)

Marija Teresa Toribio Brites Lemos (Brazil)

Redovna profesorka na Državnom univerzitetu u Riju de Žaneiru
Doktorka nauka iz oblasti filozofije i luzo-brazilske misli. Gostujuća profesorka na Univerzitetu u Varšavi na kursevima koji se tiču Latinske Amerike, a pre svega Brazila. Oblasti istraživanja: politika i kultura. Oblasti interesovanja: američka istorija, interamerički sistem, društveni pokreti, revolucija i etniteti. Članica međunarodne mreže Univerziteta u Varšavi, profesionalne mreže Panamericana, kao i Panameričkog instituta za geografiju i istoriju.
Sesar Luis Dies Plasa (Španija)

Sesar Luis Dies Plasa (Španija)

Šef nastave u Institutu Servantes u Beogradu
Diplomirao je u oblasti hispanske filologije na Autonomnom univezitetu u Madridu (1995) i doktorirao opštu lingvistiku na istom univerzitetu (2016). Od septembra 2017. godine je Šef nastave Instituta Servantes u Beogradu. Polja njegovog akademskog interesovanja su opšta i teorijska lingvistika, naročito u oblasti fonologije, a objavio je različite radove o indoevropskoj i dijahronijskoj lingvistici, kao i o sociolingvistici i jezičkoj politici.
Zoran Krstić (Srbija)

Zoran Krstić (Srbija)

Redovni profesor na Studijama uporedne politike, regionalnih komparativnih politika zemalja u razvoju i političkih sistema zemalja Latinske Amerike
Gostujući profesor na “La Sapienza” Univerzitetu u Rimu (EuroSapienza), na Univerzitetu u Varšavi (Institut za političke studije), na “Komenius” Univerzitetu u Bratislavi (Departman za političke nauke). JFDP Alumni – 2004/2005, Jednogodišnji postdoktorski studijski boravak u SAD-u, University of Iowa, Iowa City, USA (Stipendista US State of Department). Rukovodilac multidisciplinarnih master akademskih studija „Evropska politika i upravljanje krizama“ na Studijama pri Univerzitetu u Beogradu. Rukovodilac naučno-istraživačkog „Centra za studije Latinske Amerike“ na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Oblasti naučnog interesovanja: savremeni politički sistemi i procesi u regionu Latinske Amerike i Evrope, prezidencijalizam i parlamentarizam kao institucionalne forme izgradnje i konsolidacije države u zemljama u razvoju, model demokratizacije i liberalizacije političkih poredaka u postautoritarnim društvima (regionalna i interregionalna komparativna analiza - area studies)

Prijava

Detaljne informacije o načinu prijave za Letnju školu
Saznaj više
Popuni prijavni formular, a zatim pošalji CV i motivaciono pismo na letnjaskola@drustvohispanista.rs
Prijavi se!

Tim

Jelena Spasojević

Jelena Spasojević

Koordinatorka projekta
Tijana Čupić

Tijana Čupić

Koordinatorka programa
Milica Lilić

Milica Lilić

Event Manager
Anđela Gašić

Anđela Gašić

Saradnica na projektu i koordinatorka volontera
Lana Čubrić

Lana Čubrić

PR projekta

Generalni sponzor projekta

Projekat podržali