MEĐUNARODNA LETNJA ŠKOLA LATINOAMERIČKIH STUDIJA 

Latinska Amerika i Karibi: Zašto treba da znamo više? 

29.6 – 3. 7. 2019. Beograd/Novi Sad 

 

Tema: Latinska Amerika i Karibi: zasto moramo da znamo više? nudi nove perspektivekritička razmišljanja i ideje o tome šta sve ovaj region može da ponudi globalizovanom svetu i Balkanu. Tokom pet dana trajanja Škole osvrnućemo se na goruća pitanja migracija, vladavine prava i demokratije, epistemologije juga, raspodele moći na svetskoj pozornici, ali ćemo se isto tako pozabaviti književnim i umetničkim temama, kao i književnim nasleđem koje je Latinska Amerika ostavila Balkanu. 

Više o temi možete pročitati ovde. 

Predavači/ce: eminentni stručnjaci i stručnjakinje iz oblasti političkih nauka, ekonomije, ekologije, studija konflikta, prava, migracija, antropologije, umetnosti, istorije i književnosti, kao i predstavnici nevladinog sektora koji aktivističkim karakterom i perspektivama dopunjuju akademski karakter Škole. 

Više o predavačima možete pročitati ovde. 

Radni jezici: španski i engleski 

Uslovi učešća: 

 • Mladi uzrasta 18-35 godina;
 • Studenti osnovnih, master i doktorskih studija, kao i mladi profesionalci koji pripadaju sledećim profilima: latinoameričke studije, hispanistika, književnost, umetnost, istorija, sociologija, antropologija, političke nauke, ekonomija, žurnalistika pravo i druge srodne nauke koji se bave ili su zainteresovani za teme Latinske Amerike i Kariba;
 • Poznavanje španskog i engleskog jezikaNije neophodno da kandidati dostave sertifikate o poznavanju jezika, ali se očekuje da sami objektivno procene svoj nivo pomenutih jezika, kako bi mogli aktivno da prate i učestvuju na predavanjima tokom Letnje škole. Podsećamo da će polaznici moći da se uključe u diskusije na bilo kom od dva navedena jezika. To znači da je dovoljan napredni nivo, koji omogućava slobodno komuniciranje, makar jednog od njih, dok je za drugi jezik neophodan nivo koji dozvoljava učestvovanje u razgovorima, čak i pasivno.

Način prijave: 

* CV i motivaciono pismo je potrebno napisati na istom jeziku na kom ste popunili online formular.
* CV sačuvati u formatu IME_PREZIME_CV.
* Motivaciono pismo sačuvati u formatu IME_PREZIME_motivaciono pismo. 

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje. 

Rok za prijavljivanje: 

Konkurs je otvoren od 15.3.2019. do 21.4.2019. u 23:59h (GMT+2) 

Svi kandidati će biti obavešteni o rezultatima konkursa do 25.4.2019.  

Šta dobijate učešćem u Međunarodnoj letnjoj školi latinoameričkih studija: 

  • Pet dana intenzivnog rada, aktivnosti i druženja, kvalitetnih stručnih predavanja, tematskih radionica i konsultacija sa priznatim stručnjacima; 
  • Svi učesnici koji uspešno završe projekat dobiće sertifikat o učešću; 
  • Mogućnost objave radova u zvaničnoj publikaciji Društva hispanista, časopisu Refleho, koji će biti objavljen kao rezultat saradnje mladih stručnjaka i predavača; 
  • Razmena mišljenja i ideja za nove projekte i jačanje veza između mladih latinoamerikanista iz Srbije, regiona, Evrope i sveta; 
  • Širenje uzanog naučnog korpusa iz oblasti Latinske Amerike i Kariba u regionu; 
  • Obezbeđen ručak za sve učesnike tokom 5 dana trajanja Škole; 
 • Upoznavanje i vođenje kroz Beograd, organizovane posete muzeja, biblioteka i arhiva Beograda; 
 • Jednodnevna radna ekskurzija u Novom Sadu.

Kotizacija: 

Cena kotizacije za sve polaznike je 40,oo EUR (po kursu Narodne Banke na dan uplate). Za polaznike koji će koristiti usluge smeštaja u organizaciji Škole potrebno je platiti dodatnih 90,00 EUR (ukupna cena učešća u tom slučaju je 130,00 EUR). Detaljni podaci o načinu uplate kotizacije biće objavljeni po završetku konkursa i konačnom odabiru učesnika. 

Kontakt mejl za dodatne informacije: letnjaskola@drustvohispanista.rs