O prvom izdanju Letnje škole – aktivnosti i rezultati

Međunarodna letnja škola latinoameričkih studija, pod sloganom Latinska Amerika i izazovi modernog sveta, realizovana je od 20. do 24. jula 2017. godine u Beogradu i Novom Sadu.

O značaju i rezultatima prvog izdanja svedoče sledeći podaci:

 • Broj polaznika: 23 (12 iz Srbije i 11 iz inostranstva – Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija, Poljska, Španija, Argentina, Brazil, Rusija, Turska)
 • Broj predavača: 12 akademika i stručnjaka iz različitih oblasti u vezi sa Latinskom Amerikom, kako iz Srbije, tako i iz Bosne i Hercegovine, Poljske, Španije, Meksika, Argentine i Australije.
 • Izdanje Zbornika prvog izdanja Međunarodne letnje škole latinoameričkih studija planirano je za proleće 2018. Ovaj dvojezični Zbornik (španski i srpski) broji 8 radova, 1 intervju, 3 prikaza komisije i 1 prevod.
 • Institucije koje su podržale projekat: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Institut za evropske studije, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Institut Servantes u Beogradu, Fondacija profesor Andrej Dembić (Varšava), KC Grad, AlernAktiva, YULATAM.
 • Medijska propraćenost Škole: 3 televizijske emisije (predstavljanje ciljeva Letnje škole i intervjui), 5 radijskih emisija (predstavljanje ciljeva projekta, predavača, reportaže), 6 objava u novinama i časopisima (većinski intervjui).
 • Zbornik radova dostupan je za preuzimanje ovde–>Zbornik radova .
 • Opšti utisak polaznika Škole na osnovu evaluacija:

Srednja ocena prvog izdanja Letnje škole: 4,04 / 5

Tokom petodnevnog trajanja Škole održane su brojne aktivnosti:

PREDAVANJA:

 • Latinska Amerika i izazovi modernog sveta – Dejan Mihailović  (Tehnološki fakultet u Montereju, Meksiko)
 • MultidimenzionalnaLatinska Amerikakuda? – Kataržina Dembič (CESLA, Poljska)
 • UlogaCasa de las Americas u razvoju latinoameričkog buma – Anhel Esteban del Kampo (Univerzitet u Granadi, Španija)
 • Književno prevođenje kao posao, umetnost i kulturološki predstavnik. Problemi lingvističkih razlika u različitim regionima španskog govornog područja i izdavačkog tržišta – Dubravka Sužnjević (prevoditeljka, Meksiko)
 • Bum narko-književnosti i Krijumčarenje Viktora Raskona Bande kao maestralno delo – Diana Palaversić (Univerzitet USNW, Australija)
 • Pravni status i prava ljudskih bića koja prelaze državne granice u skladu sa međunarodnim i domaćim zakonima u odnosu na zapadnjačke i islamske emotivne, socio-kulturološke i ideološke predstave i konstrukte – Višeslav Simić (Tehnološki institut u Montereju, Meksiko)
 • Trenutno stanje filozofije i latinoameričke misli pred novim izazovima – Orasio Čeruti-Guldberg (Nacionalni autonomni univerzitet Meksika, Meksiko)
 • Prava na informacije u okviru medija za komunikacije u Latinskoj Americi i Američka konvencija ljudskih prava – Ester Susana Borgareljo (Državni univerzitet u Kordobi, Argentina)
 • Ljudska prava i međunarodno pravo; latinoamerička perspektiva – Karlos Huares Senteno (Državni univerzitet u Kordobi, Argentina)
 • Latinoameričke studije danas; između identiteta, istorije i deskolonijalnosti – Oskar Barbosa Lisano (Fondacija Profesor Andrzej Dembicz; Univerzitet u Varšavi, Poljska)

RADIONICE I NEFORMALNI RAZGOVORI:

 • Savremena latinoamerička proza – Bojana Kovaćević Petrović (Univerzitet u Novom Sadu, Srbija)
 • Šta nam govori Latinska Amerika? Razgovor o društvenim pokretima, politici i psihoanalizi – Igor Štiks (pisac i aktivista, Bosna i Hercegovina)

STRUČNI SEMINAR:

 • Koraci ka transkapitalističkom životu, seminar posvećen specijalnom gostu Škole Orasiju Čerutiju-Guldbergu (Meksiko)

KULTURNE VEČERI:

 • Promocija prvog prevoda na srpski jezik knjige meksičkog autora Leopolda See Otkriće i identitet Latinske Amerike

Učesnici: Orasio Čeruti-Guldberg (Meksiko) – filozof; Anđela Gašić (Srbija) – koordinatorka prevodilačkog tima

Moderatorka: Jelena Spasojević, koordinatorka projekta Letnja škola

 • Prezentacija i razgovor o filmskom ciklusu i knjizi Karlosa Fuentesa Zakopano ogledalo

Učesnici: Anhel Esteban del Kampo (Španija); Dubravka Sužnjević (Meksiko); Dejan Mihailović (Meksiko)

Moderatorka: Bojana Kovaćević Petrović (Srbija)

TRIBINA:

 • Komparativnaanaliza Evrope i Latinske Amerike

Učesnici:  Dejan Mihailovic (Meksiko); Dalibor Soldatić (Univerzitet u Beogradu, Srbija); Miša Đurkovic (Institut za evropske studije, Srbija); Karlos Huares Senteno (Argentina)

Moderatorka: Đurđa Trajković – Institut za filozofiju i društvenu teoriju (Srbija)

Tribina, kao poslednja aktivnost Škole, ujedno je predstavljala i uvertiru u tematiku drugog izdanja.

Kako je osnovan projekat?

U trenutku potpune stagnacije razvoja političkih i ekonomskih odnosa sa Latinskom Amerikom i Karibima, nedopustive zapostavljenosti latinoameričkih studija od strane akademske zajednice, gde jedini tračak nade daju poneki primeri kulturne saradnje i aktivnosti, nastaje projekat usmeren na mlade ljude, koji sasvim sigurno jedini mogu da donesu promenu. Promenu pre svega u cilju pokrivanja nedostatka izučavanja latinoameričkih studija u okviru formalnih kurikuluma na fakultetima u Srbiji, ali i u velikom delu balkanskog regiona. Na taj način mladi jačaju svoje kapacitete da se uhvate u koštac sa onim regionima sveta kojima smo nepravedno malo okrenuti, a koji nam daju uvid u veliki broj rešenja i ideja pred izazovima globalizacije i modernog društva 21. veka.

Paradoksalno opisanom stanju, prošle godine je po prvi put u Srbiji, i uopšte u čitavom regionu, na Univerzitetu Megatrend („Džon Nezbit“) organizovan 18. po redu kongres latinoamerikanista Međunarodne naučne federacije za izučavanje Latinske Amerike. Bila je to izvanredna prilika da se, nekoliko dana pre samog kongresa, uz prisustvo tolikog broja najznačajnijih latinoamerikanista sveta, napokon realizuje prvo izdanje Međunarodne letnje škole latinoameričkih studija u organizaciji Društva hispanista.

Pokazalo se već nakon prvog izdanja i gorepomenutih rezultata da je projekat prepoznat kao nova energija na polju razvoja latinaomeričkih studija u regionu i osnaživanju mladih da odgovore na nova iskušenja koja im nameće trenutak u kojem žive. Važno je istaći da sličan, kompatibilan stav prema projektu imaju predstavnici akademske zajednice, nevladin sektor i državne isntitucije, ali i sami polaznici prvog izdanja Škole. Saglasni su da projekat teži da:

 • Pruži podršku i ostvari saradnju sa studentima, akademskom zajednicom, istraživačima različitih profila, organizacijama civilnog društva i drugim zainteresovanim stranama iz različitih zemalja na temu Latinske Amerike i Kariba, ali i podsticaj njihovog međusobnog umrežavanja i budućeg rada.
 • Ide u korak sa stremljenjima evropskih zemalja, pre svega onih koje okružuju Srbiju (kao što su npr. Mađarska, Rumunija, itd), koje sve više pažnje posvećuju latinoameričkim studijama, ulažući u obrazovanje svojih studenata.
 • Doprinese širenju veoma uzanog naučnog korpusa iz oblasti Latinske Amerike i Kariba i stvaranje osnove za buduće projekte studenata i razvoj latinoameričkih studija u zemlji i regionu.
 • Osnaži vezu među mladima iz Srbije i regiona i Latinske Amerike i Kariba.
 • Promoviše međuregionalne i međunarodne studentske, akademske, aktivističke i kulturne saradnje.
 • Bude stožer i tačka okupljanja latinoamerikanista i svih onih iz zemlje i regiona koji uviđaju značaj razvoja latinaoameričkih studija i neophodnost jačanja svih veza sa Latinskom Amerikom i Karibima.

Tu nije kraj! Mnogi ističu da je izuzetno zanimljiva činjenica da projekat predvodi 5 devojaka (uz veliku i nesebičnu pomoć troje stručnih saradnika), koje ne žive u istoj zemlji i koje svoje sastanke i dogovore realizuju virtuelno. U pitanju je tim kojim upravlja ista vizija, održava neverovatni entuzijazam i vera da mogu da doprinesu krajnjem cilju, a pomaže mecena, kakvih je malo ostalo na ovom svetu koji proživljava, čini se, kraj jedne epohe.